Επισκεπτόμαστε την color-art, για να δούμε πως ένα ποδήλατο μπορεί να μεταμορφωθεί σε έργο τέχνης.