ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – Αλλαγή σκυτάλης

Μετά από δεκαπέντε χρόνια επιτυχημένης πορείας στη Μοτοδυναμική, ο κ. Σωτήρης Χατζίκος ολοκληρώνει τη θητεία του την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δυναμικός, διορατικός και οραματιστής, διακρίνει τάσεις, αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και δρα αποφασιστικά. Το 2008, ανέλαβε την διοίκηση της Μοτοδυναμικής, έχοντας εξ αρχής ως προσανατολισμό του την ισχυρή ανάπτυξη.

Συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της, όταν επάνω στη σταθερή βάση της Yamaha, προστέθηκαν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Porsche και της Sixt, το 2011 και το 2018 αντίστοιχα. Επιλογές οι οποίες ανέδειξαν την ιστορία και το DNA της Μοτοδυναμικής και καθόρισαν την ουσιαστική, θετική αλλαγή των οικονομικών μεγεθών και πρόβαλλαν ακόμη περισσότερο τον Όμιλο.

Ταυτόχρονα με την οικονομική ανάπτυξη του Ομίλου, αναπτύχθηκε και μία ευέλικτη και διακριτή οργανωτική δομή, με την οποία η Οργάνωση μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα αναλάβει, από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο Πρόεδρος της Mοτοδυναμικής κ. Πάρης Κυριακόπουλος, αφού ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, είναι ενεργά εμπλεκόμενος με τη Mοτοδυναμική. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήδη από το 2013 και Πρόεδρος του Ομίλου από το 2015, έχει βαθιά γνώση της διαδρομής και της ιστορίας της Mοτοδυναμική και ισχυρή αντίληψη, όραμα και στρατηγική για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει εργαστεί στην Boston Consulting Group και κατείχε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης στην IMERYS S.A. και FiberLean Technologies ltd.

Είναι κάτοχος ΒΑ Cum Laude από το University of Pennsylvania και MBA με ανώτατη διάκριση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School.