Σχέδιο επιχορήγησης προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές

Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Προστατευτικού Εξοπλισμού για Μοτοσικλετιστές με χρονική διάρκεια μέχρι τις 7 Ιουλίου 2022, στις 12 το μεσημέρι.

Το σχέδιο Επιχορήγησης Προστατευτικού εξοπλισμού για μοτοσικλετιστές είναι τριετούς διάρκειας ξεκινώντας από το 2022 έως και το 2024, με το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού να φτάνει το €1.050.000 και για τα τρία έτη.

Οι αιτούμενοι μοτοσικλετιστές θα έχουν τη δυνατότητα για σταδιακή επιδότηση σε αγορά προστατευτικού εξοπλισμού, όπως κράνη, γάντια, επιγονατίδες, ακόμα και μπουφάν με αερόσακο σώματος, αρκεί να κριθεί απαραίτητος από τη Μονάδα Υποστήριξης του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Οι δικαιούχοι της επιδότησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, είναι όλοι οι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πληρούν όλα τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων το λιγότερο μιας εκ των Κατηγοριών Α ή Α1 ή Α2.
  • Είναι καταχωρημένοι στο Μητρών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
  • Είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ενεργούς άδειας κυκλοφορίας μοτοσικλέτας, εγγεγραμμένης στο όνομά τους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.motosafety.gov.cy, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητάς, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό εγγραφής οχήματος, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις θα ταξινομηθούν στις προς έγκριση αιτήσεις. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, και οι αιτητές θα ενημερωθούν για την προκαταρκτική έγκριση ηλεκτρονικά (email) ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή ταχυδρομικώς.

Στους αιτητές που θα λάβουν προκαταρκτική έγκριση θα δίνεται περίοδος 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης, για υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων για την αγορά εξοπλισμού και στοιχείων λογαριασμού πληρωμής για καταβολή της χορηγίας. Οι αιτητές που θα εξασφαλίσουν προέγκριση, αλλά δεν θα προβούν σε αγορά ή δεν θα υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα λάβουν την επιδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να μελετήσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις του Σχεδίου στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy.