Νέα Πρόεδρος Στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας

Νέα Πρόεδρος Στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας

Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM, διεξήχθη η τακτική Γενική Συνέλευση της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Σε αυτήν συμμετείχαν 21 σωματεία με δικαίωμα ψήφου και 11 σωματεία μόνο με δικαίωμα λόγου.

Πρόεδρος της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε εξελέγη η κ. Τσεσμελή Μαρία και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προκύψει μετά την συγκρότηση σε σώμα, εντός 7 ημερών κατά το άρθρο 14 του καταστατικού της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας που συμμετείχαν στην Γ.Σ και τις Αρχαιρεσίες και ευχόμαστε καλή και δημιουργική, -προς όφελος όλων- θητεία.